eng
Novice |Zaposleni| Študijski program | Raziskave | Domov
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za lesarstvo
Rožna dolina, C. VIII/34
1000 Ljubljana
Pošlji sporočiloVnesite svoj e-naslov.

Vnesite veljaven naslov.Vnesite tekst sporočila.


banner

Laboratorij za mehanske obdelovalne tehnologije predstavlja osrednji del katedre za mehanske obdelovalne tehnologije na Oddelku za lesarstvo. Katedra je bila ustanovljena v letu 1997 z namenom, da se vse relevantne dejavnosti na področju obdelovalnih tehnologij združi v okviru ene katedre. V okviru katedre je organizirana tudi raziskovalna skupina, ki deluje v sklopu programske skupine na Fakulteti za strojništvo. Člani raziskovalne skupine sodelujejo tako na temeljnih raziskovalnih projektih, kakor tudi na aplikativnih razvojno raziskovalnih industrijskih projektih. Le-ti so usmerjeni v reševanje tehnoloških problemov v lesni industriji, v zadnjem času pa se raziskovalna skupina posveča reševanju tehnično tehnoloških in konstrukcijskih problemov, povezanih z razvojem obdelovalnih orodij in CNC obdelovalnih strojev. Kot osrednje razvojno raziskovalno področje laboratorija, lahko navedemo področje fleksibilne avtomatizacije, oz. konkretno področje robotizacije mehanskih obdelovalnih postopkov.